Dagens citat: That grave and wholesome Liquor

6. January , 2010
Dagens citat: That grave and wholesome Liquor

Indførelsen af kaffe og the i selskabslivet i 1600-tallet førte til nye sociale omgangsformer, hvor man nu kunne gå på visit uden at blive beruset. Istedet for blot at drikke vin, øl og brændevin var der nu nye raffinerede drikke, som kunne nydes i nye typer service. Endnu et statussymbol var født. Et anynomt udkommet digt fra 1674 beskriver...

Read more »

Dagens citat: Den mismodigste Dag

4. January , 2010

Kaptajn Jens Jensen Berg var kaptajn på et dansk slaveskib i 1786. To dage efter afsejling fra Guldkysten opstår der voldsomt oprør blandt slaverne, der er lige ved at bemægtige sig hele skibet. Med våbenmagt får besætningen slået oprøret ned med adskillige døde til følge. Kaptajnen skriver om oprørsdagen i sine erindringer: Denne Dag har jeg stedse anseet for...

Read more »

En klimaspadseretur omkring COP15 (opdat. x2)

13. December , 2009
En klimaspadseretur omkring COP15 (opdat. x2)

Midt under den store klimakonference COP15 i København gik jeg en tur rundt om hvad nogle ville kalde håbets centrum og andre ondets rod, nemlig det absolut ucharmerende Bella Center.

Read more »

Dagens citat: Polygami

3. December , 2009

Polygamien er meget brugelig udi China, saa at en mand, foruden sin ægte Hustrue, kand tilkiøbe sig saa mange Med-Hustruer, som hand selv lyster, og formaar at ernære, og disse kand hand enten sælge eller give Afsked, naar hand bliver kied af dem. Denne herlige Mode viide og endeel af Europæerne, i sær den Engelske Nation, at betiene sig...

Read more »

Luminarium – magi eller masseprodukt?

27. August , 2009
Luminarium – magi eller masseprodukt?

I denne uge kan man i Ørestad Bypark se et særpræget syn. I den ellers temmelig flade park står der nu et stort stykke plastik, der hver morgen rejser sig fra helt flad tilstand til et gigantisk kulørt monster.

Read more »

Kommunikation i kriser og krig – fra Neda til Krim

24. June , 2009
Kommunikation i kriser og krig – fra Neda til Krim

For tiden er aviserne fyldt med spændende og rystende nyheder fra Iran. Tusindevis af mennesker demonstrerer og hævder at valgresultatet ved det nylige valg var snyd; at der blev fusket med stemmerne til fordel for den siddende præsident Mahmoud Ahmadinejad.

Read more »

På mentalt besøg hos brugerne – strøtanker om et musealt cykelløb

23. May , 2008
På mentalt besøg hos brugerne – strøtanker om et musealt cykelløb

Da undertegnede i marts, sammen med Benjamin, deltog i de danske museers årlige formidlingsseminar på kongrescentret Nyborg Strand, kom jeg i forbindelse med en af de spændende dages mange diskussioner til at overveje en analogi på museets plads i samfundet og i folks bevidsthed – cykelløb. Da arrangørerne til deres ros var hoppet med på den digitale verdens fremmarch...

Read more »

Belgien i krig – et besøg på militærmuseet i Bruxelles

11. May , 2008
Belgien i krig – et besøg på militærmuseet i Bruxelles

For ny mand her på Historieblog er det en stor glæde at kunne lægge ud med en lille artikel om noget, der står både mit og Benjamins hjerte nær – museer om krig. I begyndelsen af april havde jeg en dag at fordrive i Bruxelles, og som historiker og museumsmand så jeg mig naturligvis om efter museale tilbud.

Read more »

Lagdelt formidling – eller: tågede tanker om narrativitet

28. April , 2008
Lagdelt formidling – eller: tågede tanker om narrativitet

I Weekendavisens kulturtillæg 17/2008 findes den interessante artikel “Mordet på Google Maps” skrevet af Christian Yde Frostholm. Her fortælles spændende om nye fænomener som wikiromaner og digitale fortællinger der f.eks. finder sted på Google Maps. Man kan læse om andre fortællinger, der foregik på to forskellige blogs der blev opdateret parallelt, den ene forestillende at være skrevet af en...

Read more »