Foredrag

Jeg holder gerne foredrag om en mængde forskellige emner. Kontakt mig på ba@historieblog.dk, hvis du vil høre mere eller arrangere et foredrag med mig.

Slaveriets historie
Fra antikken til i dag med fokus på den danske deltagelse i den transatlantiske slavehandel. Tanken om en undskyldning diskuteres.

Danmark og Kina
I 1732 returnerede det første danske skib, der havde sejlet direkte fra København til Kina. Mange flere fulgte og sejladsen med en indbringende forretning. Varer som te, porcelæn og silke satte sit præg på hverdagen i det danske rige. I dag sejler danske skibe stadig til Kina og henter de eftertragtede varer fra Østen til Vesten. I foredraget følger vi udviklingen fra fregatter til containerskibe.

Skoleskibet KØBENHAVN
I 1928 kom der for sidste gang en radiobesked fra verdens største sejlskib, skoleskibet KØBENHAVN. I foredraget følger vi skibets ti rejser og undersøger mulige årsager til den mystiske forsvinden i Atlanterhavet.

Sørøveri og piratromantik
Sålænge vi kan se tilbage i historien, har røvere til søs plyndret andre skibe. I foredraget ser vi på pirateri fra bronzealderen til Somalia med et særlikgt blik på romantiseringen af pirater i populærkulturen.

De sidste sejlskibe
Som regel er det billedet af de store barker og fuldriggere, som toner frem på nethinden, når man taler om sejlskibe. Det største antal sejlskibe blev dog udgjort af de mange små jagter, galeaser og skonnerter, der sørgede for transport af varer i Danmark og i det nære udland. Sejlskibsfarten omkring år 1900 foregik på mange måder som i tidligere århundreder, men herefter kom forandringerne med større hast. Skibene fik motorer om bord, og efter 2. verdenskrig var det ved at være helt slut med sejlets tusindårige historie inden for erhvervssøfarten. Småskibsfarten i Danmark var hverken specielt spektakulær eller glamourøs, men udførte en vigtig opgave i distributionen af varer i Danmark og det nære udland.

Det nye søfartsmuseum
Ombygningen af et nyt stort museum i Helsingør – historie og teknomagi i formidlingen. Benjamin Asmussen har været med til opbygningen af det nye museum fra starten og fortæller om bestræbelserne på at fortælle om Danmarks spændende søfartshistorie på en ny måde, der kan tiltale mennesker uden en maritim baggrund.

Amsterdam i den nederlandske guldalder
Verdens største og rigeste by i 1600-tallet virkede som en magnet på mange mennesker – også fra Danmark hvor tusinder udvandrede for at skabe sig en fremtid i Amsterdam. I dette foredrag sætter vi fokus på hvordan en lille havneby udviklede sig til at blive verdens centrum for handel og malerkunst i 1600-tallet.

Kontakt mig på ba@historieblog.dk, hvis du vil høre mere eller arrangere et foredrag med mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *