Category: Metode

Fotografier som kilder

Da jeg studerede historie på Københavns Universitet undrede jeg mig over, at fotografier og andre former for billeder i høj grad var fraværende i metodeundervisningen. Idag stødte jeg så på en interessant artikel i den norske Aust-Agder Kulturhistoriske Senters årbog…