Citater

Dagens citat: Slavehandel i Asien

11. August , 2014
By
Trankebar

Når man taler om slavehandel under Dannebrog, tænker de fleste på handlen med slavebundne afrikanere fra Guldkysten til Dansk Vestindien i 1600- og 1700-tallet. Men det forekom også længere mod øst. Omkring 1690 skrev en af direktørerne i det danske Ostindiske Kompagni trist om kompagniets slavehandel i Asien, nærmere bestemt på Coromandel til Atchin og Malacca. Det gik nemlig...

Read more »

Dagens citat: Skak i bomberegn

19. December , 2012
By
Martin Bantz' beretning, udstillet på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Martin Bantz sejlede under begge verdenskrige. Under Anden Verdenskrig var han bl.a. kaptajn for det lille dampskib DAGMAR. I en aften februar var skibet ankret op i Themsen, hvor man ventede på lods ind til London. I sin beretning til konen om krigen skriver Bantz: “Om natten var der et forfærdeligt bombardement, og en del af det faldt uhyggeligt...

Read more »

Dagens citat: Kiøbenhavns Forbedring udi Bÿgning og Manufacturer paa 6 Aars Tiid

17. January , 2012
By
Dagens citat: Kiøbenhavns Forbedring udi Bÿgning og Manufacturer paa 6 Aars Tiid

I 1689 skrev præsten i Birkerød, Henrich Thomsen Gerner, et kærlighedsdigt på hele 364 linjer til byen København. Gerner blev født i byen i 1629 og fik siden en dramatisk historie som deltager i en sammensværgelse mod svenskerne på Kronborg under besættelsen 1658-59. Sammensværgelsen mislykkedes og Gerner blev fængslet indtil fredsslutningen i 1660. Senere blev han provst og endelig...

Read more »

Dagens citat: Beskæring af kunsten

12. September , 2011
By
Dagens citat: Beskæring af kunsten

I disse tider med global eskalerende krise og Kulturministeriets 50-års jubilæum (uden sammenligning iøvrigt :-)) er det godt at søge tilbage i historien for guldkorn, der kan hjælpe os i dag. Weekendavisen #36 havde gjort netop det og kunne derfor i en glimrende artikel om ministeriets historie citere kronprins Christian Frederik, den senere Christian VIII. Han var i 1814,...

Read more »

Dagens citat: Kaffe i Barselsstuen

4. May , 2011
By
Dagens citat: Kaffe i Barselsstuen

Som jeg skrev om tidligere, ændrede indførelsen af kaffe og the sociale normer i 1600- og 1700-tallet. En af de bedste kilder til denne omskiftelse er Holbergs teaterstykker, i særdeleshed stykket Barselsstuen der blev opført for første gang i 1723. I 1. akts 6. scene diskuterer naboerne Corfitz og Jeronimus kaffens indvirkning på især kvinder: CORFITZ Det er allerede...

Read more »

Dagens citat: That grave and wholesome Liquor

6. January , 2010
By
Dagens citat: That grave and wholesome Liquor

Indførelsen af kaffe og the i selskabslivet i 1600-tallet førte til nye sociale omgangsformer, hvor man nu kunne gå på visit uden at blive beruset. Istedet for blot at drikke vin, øl og brændevin var der nu nye raffinerede drikke, som kunne nydes i nye typer service. Endnu et statussymbol var født. Et anynomt udkommet digt fra 1674 beskriver...

Read more »

Dagens citat: Den mismodigste Dag

4. January , 2010
By

Kaptajn Jens Jensen Berg var kaptajn på et dansk slaveskib i 1786. To dage efter afsejling fra Guldkysten opstår der voldsomt oprør blandt slaverne, der er lige ved at bemægtige sig hele skibet. Med våbenmagt får besætningen slået oprøret ned med adskillige døde til følge. Kaptajnen skriver om oprørsdagen i sine erindringer: Denne Dag har jeg stedse anseet for...

Read more »

Dagens citat: Polygami

3. December , 2009
By

Polygamien er meget brugelig udi China, saa at en mand, foruden sin ægte Hustrue, kand tilkiøbe sig saa mange Med-Hustruer, som hand selv lyster, og formaar at ernære, og disse kand hand enten sælge eller give Afsked, naar hand bliver kied af dem. Denne herlige Mode viide og endeel af Europæerne, i sær den Engelske Nation, at betiene sig...

Read more »