Category: Citater

Dagens citat: Slavehandel i Asien

Når man taler om slavehandel under Dannebrog, tænker de fleste på handlen med slavebundne afrikanere fra Guldkysten til Dansk Vestindien i 1600- og 1700-tallet. Men det forekom også længere mod øst. Omkring 1690 skrev en af direktørerne i det danske…

Dagens citat: Skak i bomberegn

Martin Bantz sejlede under begge verdenskrige. Under Anden Verdenskrig var han bl.a. kaptajn for det lille dampskib DAGMAR. I en aften februar var skibet ankret op i Themsen, hvor man ventede på lods ind til London. I sin beretning til…

Dagens citat: Den mismodigste Dag

Kaptajn Jens Jensen Berg var kaptajn på et dansk slaveskib i 1786. To dage efter afsejling fra Guldkysten opstår der voldsomt oprør blandt slaverne, der er lige ved at bemægtige sig hele skibet. Med våbenmagt får besætningen slået oprøret ned…

Dagens citat: Polygami

Polygamien er meget brugelig udi China, saa at en mand, foruden sin ægte Hustrue, kand tilkiøbe sig saa mange Med-Hustruer, som hand selv lyster, og formaar at ernære, og disse kand hand enten sælge eller give Afsked, naar hand bliver…