Dagens citat: Kiøbenhavns Forbedring udi Bÿgning og Manufacturer paa 6 Aars Tiid

17. January , 2012
By
Dagens citat: Kiøbenhavns Forbedring udi Bÿgning og Manufacturer paa 6 Aars Tiid

I 1689 skrev præsten i Birkerød, Henrich Thomsen Gerner, et kærlighedsdigt på hele 364 linjer til byen København. Gerner blev født i byen i 1629 og fik siden en dramatisk historie som deltager i en sammensværgelse mod svenskerne på Kronborg under besættelsen 1658-59. Sammensværgelsen mislykkedes og Gerner blev fængslet indtil fredsslutningen i 1660. Senere blev han provst og endelig...

Read more »

Beskuelse, aktivitet og interaktivitet – et forsøg på en definition af udstillingelementer

10. January , 2012
By
Beskuelse, aktivitet og interaktivitet – et forsøg på en definition af udstillingelementer

Ordet interaktivitet dukker op igen og igen i museumssammenhæng, især i forbindelse med udstillinger. I de fleste ører har ordet en positiv klang, men forbindes også med leg, useriøsitet og afstand til de originale genstande. Efter min mening bruges ordet interaktivitet i en al for bred forstand, endda så bredt at det næsten er tømt for indhold. I efteråret...

Read more »

Byens lyde – uden biler

12. December , 2011
By
Byens lyde – uden biler

Det var på Nørrebrogade jeg hørte det første gang – lyden af storbyen uden biler. Cykelstierne var under udbygning, så gaden var næsten lukket helt for biler. Lydbilledet var markant anderledes end den sædvanlige susen fra dæk og brummen fra motorer. I stedet var der stille, så ørerne skulle vende sig til at lytte på et lavere niveau, ligesom...

Read more »

Bloggstafett: Udstillinger mellem æstetisering og mennesker

5. November , 2011
By
Bloggstafett: Udstillinger mellem æstetisering og mennesker

Forud for den kommende norske konference Fortiden for tiden –møter mellom museer, arkiv og kunst er jeg blevet inviteret til at deltage i en blogstafet med spørgsmålet “Hvordan mødes arkiv, kunst og museum, og hvad sker der i dette møde?” Stafetten blev leveret til mig fra Gunhild Varvin, der er kommunikationsansvarlig på Henie Onstad Kunstsenter udenfor Oslo. Hun berettede...

Read more »

History and Outreach with Minecraft: The Port of Hambeck

4. October , 2011
By
History and Outreach with Minecraft: The Port of Hambeck

How do you as a history museum or teacher reach out to the most difficult audience of all, the teenagers? For many teenagers, the visits to museum in their school classes are the last before they years later have children of their own. Much effort is currently put into convincing, luring or forcing the teenagers to attend museums and...

Read more »

Voyager og Beethoven

14. September , 2011
By
Voyager og Beethoven

Mine musikalske venner fortæller ofte om store musikoplevelser. Jeg oplever selv ikke så ofte stor musik, men de sidste dage har været præget af musik i en strålende sammenhæng. Lige siden jeg var barn har jeg fascineret af historien om de to Voyager sonder, der begge blev sendt afsted fra Jorden i 1977, et år efter jeg blev født.....

Read more »

Dagens citat: Beskæring af kunsten

12. September , 2011
By
Dagens citat: Beskæring af kunsten

I disse tider med global eskalerende krise og Kulturministeriets 50-års jubilæum (uden sammenligning iøvrigt :-)) er det godt at søge tilbage i historien for guldkorn, der kan hjælpe os i dag. Weekendavisen #36 havde gjort netop det og kunne derfor i en glimrende artikel om ministeriets historie citere kronprins Christian Frederik, den senere Christian VIII. Han var i 1814,...

Read more »

Manqvement? Colibradisk? Ordinarius? Ordbog til tjeneste!

17. May , 2011
By
Manqvement? Colibradisk? Ordinarius? Ordbog til tjeneste!

Når man læser ældre tekster kan man nemt komme til at tro at man forstår det hele. Men ord ændrer jo betydning gennem tiden, som fx forfordelt og bjørnetjeneste er ved at gøre det for øjeblikket. Samtidig er mange ord gledet ud af daglig brug og deres brug kan ikke umiddelbart gættes. Derfor glædede det mig at blive gjort...

Read more »

Dagens citat: Kaffe i Barselsstuen

4. May , 2011
By
Dagens citat: Kaffe i Barselsstuen

Som jeg skrev om tidligere, ændrede indførelsen af kaffe og the sociale normer i 1600- og 1700-tallet. En af de bedste kilder til denne omskiftelse er Holbergs teaterstykker, i særdeleshed stykket Barselsstuen der blev opført for første gang i 1723. I 1. akts 6. scene diskuterer naboerne Corfitz og Jeronimus kaffens indvirkning på især kvinder: CORFITZ Det er allerede...

Read more »

Den grundlæggende udfordring – Udstillingstanker I

28. April , 2011
By
Den grundlæggende udfordring – Udstillingstanker I

Formidling af historien gennem en udstilling kender vi alle til gennem besøg på museer som børn eller voksne. Der er dog indbygget en række store udfordringer ved brug af en udstilling som medie. Den største udfordring deler udstillingen med selve historiefaget. Udstillingens genstand, fortiden, eksisterer ikke længere, og vi har kun få og mere eller mindre tilfældigt bevarede genstande...

Read more »