Studiesamling eller relikvier på piedestaler – Udstillingstanker II

Som forberedelse til arbejdet med udstillingerne til det nye M/S Museet for Søfart, der åbnede i Helsingør i oktober 2013, var jeg sammen med kolleger fra det gamle Handels- og Søfartsmuseet på studieture. Denne artikelserie rummer nogle af de overvejelser, som jeg gjorde mig dengang i 2008, og som kom til at indgå i forarbejdet til de nye udstillinger.

Den første artikel var Den grundlæggende udfordring.

På Science Museum i London findes en stor samling af flymotorer fra flyvningens barndom til i dag. I stedet for kun at vise enkelte af dem, har museet valgt at stille solide hylder op i udstillingen og her fremvise en større mængde af dem.

Hver motor havde et manillamærke, der kort fortalte om dens historie og tekniske data. Man blev altså ikke overbebyrdet af store mængder tekst, men opmærksomheden kunne fokuseres på genstandene.

Udstillingsformen formåede både at tale til den almindelige museumsgæst og til entusiasten. Den almindelige gæst kan få et hurtigt overblik over motorers udvikling og kompleksitet, mens entusiasten kan nyde hver enkelt motor for sig og glædes over detaljerne.

Udstillingsgrebet bør dog bruges med omtanke, da de mange genstande kan trætte den besøgende. Studiesamlingen bør derfor kun indgå som et enkelt element blandt mange andre.

Effekten kan nemlig også overdrives, som her på Internationales Maritimes Museum i Hamburg.

Her var en hel etage på 700 m2 brugt til at udstille en samling på ikke mindre end 36.000 små modelskibe i skala 1:1250, dvs. at hvert skib var ca. 2-5 cm langt. Da udstillingsafsnittet oven i købet var lagt sidst i den over 6.000 m2 store udstilling, var det meget fristende at springe det fuldstændig over.

Brugen af store mængder genstande ser ud til at være meget populært for øjeblikket (2008).  På Nationalmuseets nye udstilling Danmarks Oldtid og på en lignende oldtidsudstilling på Museum of London, som ses ovenfor, vises store mængder genstande løsrevet fra en historisk kontekst.

Udstillingstypen har meget til fælles med både den passionerede samlers fremvisning og med kunstudstillinger. Genstandenes visuelle udtryk gives en meget stor vægt og opstillingen af næsten ens genstande giver mindelser tilbage til udstillingsformen tidligt i det 20. århundrede.

Den modsatte tendens kan imidlertid også ses. På Göteborgs Stadsmuseum findes en udstilling om vikingetiden, der domineres af et stort skib i midten. Rundt om skibet står fire søjler, hver med en montre indbygget med en eller to genstande i. Genstandene eksemplificerer hele emner og på grund af den overskuelige og smukke opstilling er det næsten umuligt ikke at blive draget til alle montrerne og se det udstillede.

En vigtig erkendelse under de mange museumsbesøg var, at jo mere man ved om en periode, begivenhed eller sammenhæng, jo større oplevelse er det at se en original genstand i forbindelse med dette.

Bruger man pricippet om at fremvise genstande som relikvier, dvs. værdifulde, sjældne og eftertragtede og sørger for at give publikum en indsigt i sammenhængen inden de ser genstanden, åbner man op for at publikum kan nærme sig den samme oplevelse som den historiekyndige.

Den næste artikel er Påskeæg eller lag i udstillingen

 

1 comment for “Studiesamling eller relikvier på piedestaler – Udstillingstanker II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *