Museal stillekupé – Udstillingstanker VII

Som forberedelse til arbejdet med udstillingerne til det nye M/S Museet for Søfart, der åbnede i Helsingør i oktober 2013, var jeg sammen med kolleger fra det gamle Handels- og Søfartsmuseet på studieture. Denne artikelserie rummer nogle af de overvejelser, som jeg gjorde mig dengang i 2008, og som kom til at indgå i forarbejdet til de nye udstillinger.

Den forrige artikel var Maritime malerier som kunst.

På Museum of the Docklands i London var der til slut i en af udstillingerne var der placeret et såkaldt Quiet space, der fungerede lidt som en stillekupe eller kirke man kunne sætte sig ind i, dog uden religiøse referencer, og meditere over hvad man havde set. Efter et langt museumsbesøg var det behageligt at sidde i en blød sofa i stilhed og blot tænke over de mange oplevelser og indtryk.

Variationen indenfor alle sanseindtryk er vigtigt for den længerevarende museumoplevelse, og derfor er rum uden lyd og måske endda uden andre mennesker en god ting. Stilheden kunne hjælpes på vej af støjdæmpende materialer eller måske endda af aktiv antistøj.

Til sammenligning ses ovenfor et billede af den visuelle kakafoni i Naturalis i Leiden. Massevis af sanseindtryk, mennesker og lyde på én gang dræner hurtigt museumsgæsten for energi og kan gøre museale stillekupéer nødvendige.

[På M/S Museet for Søfart gav BIG’s fænomenale arkitektur flere løsninger på dette dilemma. Støjdæmpende plader i loftet overalt sørger for at lyden ikke breder sig for meget. Broerne på tværs af dokken sørger for variation mellem sol og skygge, mens caféen halvvejs i udstillingerne er holdt enkel og stille, så sanseapparatet kan hvile sig inden næste del af udstillingen. Samtidig lagde vi fra museets side stor vægt på at der ikke skulle være talesprog der skulle forstås i udstillingen. Al lyd i rummene er stemningsskabende, og de steder, hvor vi gerne vil have folk til at høre og forstå en stemme, kan man tage en enkelt høretelefon på.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *