Dagens citat: Kiøbenhavns Forbedring udi Bÿgning og Manufacturer paa 6 Aars Tiid

I 1689 skrev præsten i Birkerød, Henrich Thomsen Gerner, et kærlighedsdigt på hele 364 linjer til byen København.

Gerner blev født i byen i 1629 og fik siden en dramatisk historie som deltager i en sammensværgelse mod svenskerne på Kronborg under besættelsen 1658-59. Sammensværgelsen mislykkedes og Gerner blev fængslet indtil fredsslutningen i 1660.

Senere blev han provst og endelig biskop inden han døde i år 1700.

Han nåede at skrive flere hyldester til København, og i nummer to, Kiøbenhavns Forbedring udi Bÿgning og Manufacturer paa 6 Aars Tiid, fortæller han om flere sider af byens liv, herunder handel, søfart og det stigende antal handelskompagnier med monopoler.

Om Københavns søfart skriver han bl.a.:

Hvor mange Skibe er, der drives megen Handel
Der kan man hente Self, og holde herlig Vandel
Naar alting vel gaaer til, og hver maae nÿde sit,
saa er der hver Mands Lÿst at vove stort og lidt.

Oprigtig handlis skal med dem, som mand besöger,
Oprigtig handlis skal med Folket, som foröger
Hvert Udlandsk Compagnie, Hvis det eÿ Fremgang faaer,
Mand er ulÿkkelig, og alting Krebsgang gaaer.

[…]

Saa kommer Flooden Hiem med Gods og gode Vare
Nu fra Ostindien, enddog med Störste Fare,
Nu fra den Islandisch Kaas*, Nu fra den Vester Kant,
I Indien, hvor mand endnu et Bÿtte fandt.

*Kaas: En primitiv havn

Hele epistlen findes i Kirsten Lindbergs artikel “Henrich Thomsen Gerners københavnsbeskrivelse fra 1689 i Historiske meddelelser om København 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *