Den grundlæggende udfordring – Udstillingstanker I

Formidling af historien gennem en udstilling kender vi alle til gennem besøg på museer som børn eller voksne.

Der er dog indbygget en række store udfordringer ved brug af en udstilling som medie. Den største udfordring deler udstillingen med selve historiefaget. Udstillingens genstand, fortiden, eksisterer ikke længere, og vi har kun få og mere eller mindre tilfældigt bevarede genstande bevaret til at vise at den eksisterede.

Udfordringen bliver blot større, når man overvejer omfanget af fortiden. Ethvert tidspunkt rummer tre fysiske dimensioner; verden har både højde, bredde og dybde som vi kender det fra den fysiske dagligdag. Men i en museumsudstilling kommer der en fjerde dimension ind i billedet, nemlig tiden. Det vil sige at den nærmest uendelige fysiske verden skal multipliceres med en nærmest uendelig mængde tid. Al denne uendelighed vil vi forsøge at give museumsgæsten et indblik i gennem et kort besøg på et museum, hvor gæstens mange andre dagsordner også skal tilgodeses.

Museumsudstillingens klassiske adelsmærke, genstanden, byder således på en række udfordringer. I nyere tid kan man være så heldig at genstande er resultatet af en planlagt indsamlingsproces, og derfor giver et nogenlunde repræsentativt billede af fortiden. Genstande fra ældre tid er desværre ofte endt mere eller mindre tilfældigt på museer og vigtige emner, perioder eller institutioner vil ofte være helt uden bevarede genstande.

Derfor er det nødvendigt, at antallet af farver på formidlingspaletten øges, i stedet for de tofarvede billede af kun genstande og tekster, som oftest ses i udstillinger i Danmark. Både frisk og nyskabende teknologi og gamle og velafprøvede virkemidler skal inddrages til at ændre fokus i udstillingen fra genstandenes historie til fortiden og dens menneskers historie.

Besøg på snesevis af museer i de sidste år har ført til en del tanker om udforming af udstillinger og om fælles principper i kulturhistoriske udstillinger, og i denne artikelserie vil jeg forsøge at samle en række af mine observationer.

For en god ordens skyld skal det siges, at en del af tankerne stammer fra en arbejdsrapport jeg udarbejdede efter en række studieture til udvalgte museer og science centre i 2008 som forberedelse til arbejdet med Det nye Søfartsmuseum. Siden er flere kommet til gennem egne museumsbesøg.

Enkelte af tankerne udkommer på et tidspunkt på engelsk i bogen Rethinking the Maritime Museum, der er et resultat af konferencen med samme navn. Den fandt sted i Flensburg og Aabenraa i 2009.

Den næste artikel i serien er Studiesamling eller relikvier på piedestaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *