Manqvement? Colibradisk? Ordinarius? Ordbog til tjeneste!

Når man læser ældre tekster kan man nemt komme til at tro at man forstår det hele. Men ord ændrer jo betydning gennem tiden, som fx forfordelt og bjørnetjeneste er ved at gøre det for øjeblikket. Samtidig er mange ord gledet ud af daglig brug og deres brug kan ikke umiddelbart gættes.

Derfor glædede det mig at blive gjort opmærksom på en strålende ressource på nettet, nemlig Holbergordbogen. Her har flittige mennesker gjort det muligt at søge i alle den dansk-norske forfatter Ludvig Holbergs (1684-1754) dansksprogede tekster.

Siden er nem at bruge og et morsom funktion er de tilfældige ord, der altid vises på forsiden. Det er en god overspringshandling som kan give meget uventet viden. 🙂

Så er du ligesom jeg i tvivl om hvad ord som peremtorius, drollen eller auscultant helt præcist betyder, er der nu glimrende hjælp at hente i Holbergordbogen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *