Dagens citat: Polygami

Polygamien er meget brugelig udi China, saa at en mand, foruden sin ægte Hustrue, kand tilkiøbe sig saa mange Med-Hustruer, som hand selv lyster, og formaar at ernære, og disse kand hand enten sælge eller give Afsked, naar hand bliver kied af dem. Denne herlige Mode viide og endeel af Europæerne, i sær den Engelske Nation, at betiene sig af, saa længe de sig udi China opholde.

Citatet stammer fra J.H. Huusman, der i årene fra 1730-32 var skibspræst på den danske kinafarer CRONPRINTZ CHRISTIAN. Her skrev han en fantastisk lille bog med den mundrette titel En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China.

Bogen rummer både en beskrivelse af rejsen og af selve Kina, og her kommer han med ovenstående betragtning. Bogen udkom i København i 1735 og kan læses på Handels- og Søfartsmuseets bibliotek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *