Fotografier som kilder

Mandskab med familiebesøg om bord på S/S DAGMAR i Middelfart 1899 - foto: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Da jeg studerede historie på Københavns Universitet undrede jeg mig over, at fotografier og andre former for billeder i høj grad var fraværende i metodeundervisningen.

Idag stødte jeg så på en interessant artikel i den norske Aust-Agder Kulturhistoriske Senters årbog om at bruge fotografier som kilder, og oven i købet havde artiklen en litteraturliste. Det vil bruge som anledning til at forsøge at lave en oversigt over artikler og bøger, der handler om brug af billeder som kilder.

    – Velure, Ingvild: ”Farlig forførende fotografier?” i Aust-Agder-Arv Årbok 2007, Arendal 2007
    – Erlandsen, Roger: “Fotografiet som historieforteljar” i Roger Erlandsen og Kåre Olsen (red.): Fotobevaringsboka, 1988
    – Helle, Knut: “Fotografiet som historisk kilde” i R. Erlandsen, E. Espeland, V.S. Halvorsen og A. Spiten (red.): Fotografi – medium – middel – mål, 1992
    – Kjellstadli, Knut: Fortiden er ikke hva den en gang var, Oslo 1992
    – Tobiassen, Anna Helene: På talefot med fotografierne våre, Oslo 1995

Ingvild Velures artikel om fotografier som kilder bygger på et arbejde med mandskabsbilleder fra skibe. Her undersøger han hatte som signal for status blandt mandskabet, og kommer frem til at billederne er en fortrinlig kilde til belysning af sociale forhold og strukturer.
Samtidig gør han sig overvejelser om hvorvidt billeder skal bruges som beretninger eller levn, og konkluderer at de er mest egnede at benytte som levn.

Ingvild Velure fortæller desuden om etnologen Anna Helene Tobiassons kategorier præsenterende og berettende billeder. Præsenterende billeder kan være idealiserende og deres funktion er at dokumentere og repræsentere, mens de berettende billeder skal fortælle om en stemning, hændelse eller situation. De to kategorier bruges til at beskrive et billedes formål.

Det kunne være interessant at læse mere om, for umiddelbart synes jeg de to kategorier i høj grad overlapper hinanden, men man kan læse mere i hendes bog På talefot med fotografierne våre.

Hvis du har kendskab til andet litteratur om at bruge billeder som kilder, må du meget gerne skrive en kommentar nedenfor, så tilføjer jeg det til listen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *